Meyhane Online Gaming Community ile daima en iyisine sahip olun! // Türkiye'nin en iyi oyun serverinin sahibi! // İletişim : 0551 122 96 51
Hizmet Sözleşmesi

  MADDE 1: TARAFLAR

  1.1: HİZMET SAĞLAYICISI: Bundan sonra MEYHANE GAMİNG olarak anılacaktır.


  MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin MEYHANE GAMİNG’e ait www.MEYHANECLAN.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermesi, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz, satış fiyatı MEYHANE GAMİNG’e ait web sitesi üzerinden veya MÜŞTERİ’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. MÜŞTERİ, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.MEYHANECLAN.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve işlem kayıtları esastır ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda MÜŞTERİ bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


  MADDE 3: HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

  Hizmet, MEYHANE'ye ait sunucu olup , MÜŞTERİ bu sunucu üzerinde kendine ayrılmış olan bölümü ücreti karşılığında kiralayarak kullanacaktır. Bu sunucu bilgisayar HİZMET SAĞLAYICISI’nın çalışmış olduğu erişim sağlayıcılarına ait sistem odalarında tutulmaktadır. Hizmetin kullanımına ilişkin bilgilerin tamamının MÜŞTERİ’ye teslimatı, www.MEYHANECLAN.com internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından oluşturulan müşteri kaydında yer alan e-posta adresine gönderilir.

  MADDE 4: MEYHANE CLAN’İN SORUMLULUKLARI

  4.1: MEYHANE GAMİNG, müşterilerinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri ödemesi peşin olarak yapıldıysa hizmeti sağlayacaktır.